Oferta

Tech Engineering jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku na wysokospecjalistyczne usługi inżynierskie w zakresie projektowania, doradztwa, a także nadzoru nad procesem implementacji projektu. Świadczymy kompleksowe usługi inżynieryjne i profesjonalne usługi doradcze dla zaawansowanych sektorów produkcji i infrastruktury.

Projektujemy instalacje sanitarne, elektryczne, teletechniczne oraz automatykę, a naszą specjalizacją jest świadczenie usług z zakresu technologii procesu farmaceutycznego z wykorzystaniem Building Information Modeling (BIM).

Nasza firma jest podmiotem inżynierskim oferującym specjalistyczne usługi projektowe i doradcze w zakresie szeroko rozumianego MEP&P (Mechanical, Electrical, Plumbing and Process) ze specjalistycznymi kompetencjami „in house” w takich zakresach jak:

01

Projektowanie projektów farmaceutycznych i zaawansowanych procesów produkcyjnych (biotechnologia, elektronika, przetwórstwo spożywcze, centra danych)

02

Projektowanie instalacji mechanicznych – wszelkie instalacje mechaniczne takie jak wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie, chłodzenie (HVAC), wod-kan, media czyste itp.

03

Projektowanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych i AKPiA – zasilanie, oświetlenie, CCTV, kontrola dostępu, kompletne instalacje automatyki procesowej i budynkowej z naciskiem na trendy przemysłu 4.0 i cyfryzację systemów

04

Projektowanie, realizacja zamówień oraz nadzór nad inwestycją budowlaną (EPCM)

Cechą wyróżniającą Tech Engineering jest specjalizacja w dziedzinie life science, a także projektowaniu złożonych i zaawansowanych systemów produkcyjnych oraz infrastruktury budynkowej.

Nasza oferta obejmuje specjalistyczne usługi inżynierskie, które można scharakteryzować jako:

01

Tworzenie koncepcji zakładów przemysłowych różnego przeznaczenia

02

Usługi konsultingowe w zakresie MEP&P (Mechanical, Electrical, Plumbing & Process)

03

Usługi projektowe – studia wykonalności, projekty koncepcyjne, budowlane i techniczne, podstawowe oraz wykonawcze

04

Zarządzanie projektami inżynierskimi i realizacją inwestycji (EPCM)

05

Kwalifikacja i walidacja systemów (DQ, IQ, OQ i PQ)